Przedstawienie:

Powrót do przedstawienia <

Jak wam się podoba

Autor: William Shakespeare przedstawienia tego autora >

Reżyser: Tadeusz Bradecki przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Urszula Kenar przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Audrey: Magda Jarosz przedstawienia >

Jeden z Panów: Rafał Jędrzejczyk przedstawienia >

Adam: Jerzy Nowak przedstawienia >

Probierek: Jerzy Święch przedstawienia >

Rosalinda: Małgorzata Hajewska-Krzysztofik przedstawienia >

Jeden z Panów: Jan Krzyżanowski przedstawienia >

Oliver: Jacek Poniedziałek przedstawienia >

Jeden z Panów: Krzysztof Stawowy przedstawienia >

Jacques: Krzysztof Globisz przedstawienia >

Książę Fryderyk: Zygmunt Józefczak przedstawienia >

Mr Martext: Zbigniew Kosowski przedstawienia >

Audrey: Urszula Kiebzak przedstawienia >

Mr Martext: Jan Güntner przedstawienia >

Książę Senior: Tadeusz Malak przedstawienia >

Karol: Jerzy Grałek przedstawienia >

Jeden z Panów: Tadeusz Jurasz przedstawienia >

Jeden z Panów: Edward Dobrzański przedstawienia >

Celia: Dorota Segda przedstawienia >

Silvius: Jacek Romanowski przedstawienia >

Jacques de Bois: Roman Gancarczyk przedstawienia >

Celia: Anna Radwan-Gancarczyk przedstawienia >

Le Beau: Andrzej Kozak przedstawienia >

Książę Senior : Jerzy Radziwiłowicz przedstawienia >

Amiens : Marek Litewka przedstawienia >

Jeden z Panów: Jan Monczka przedstawienia >

Jacques: Stanisław Mucha przedstawienia >

Orlando : Szymon Kuśmider przedstawienia >

Corin: Leszek Świgoń przedstawienia >

Wiliam: Piotr Cyrwus przedstawienia >

Febe: Beata Fudalej przedstawienia >

* rola dublowana
The "You don't have flash" message. Or any other backup content.

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011