Przedstawienie:

Nieboska komedia

Autor: Zygmunt Krasiński przedstawienia tego autora >

Reżyser: Konrad Swinarski przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Krystyna Zachwatowicz przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Była Arystokratka: Marta Stebnicka przedstawienia >

Pankracy: Jerzy Nowak przedstawienia >

Baronowa: Hanna Smólska przedstawienia >

Jedna z kobiet Leonarda: Margita Dukiet przedstawienia >

Żona lekarza: Wanda Kruszewska przedstawienia >

Anioł: Izabela Olszewska przedstawienia >

Naczelnik oddziału, Przechrzta, jeden z wielu: Tadeusz Malak przedstawienia >

Chłop: Tadeusz Jurasz przedstawienia >

Chłop: Andrzej Buszewicz przedstawienia >

Przechrzta, jeden z wielu: Edward Dobrzański przedstawienia >

Była Arystokratka: Halina Kwiatkowska przedstawienia >

Orcio: Anna Polony przedstawienia >

Hrabia Henryk : Marek Walczewski przedstawienia >

Żona: Ewa Lassek przedstawienia >

Leonard : Aleksander Bednarz przedstawienia >

Diabeł - Filozof - Przechrzta : Antoni Pszoniak przedstawienia >

Dziewica: Anna Seniuk przedstawienia >

Jakub : Jerzy Bińczycki przedstawienia >

Ojciec chrzestny : Marian Jastrzębski przedstawienia >

Matka chrzestna: Celina Niedźwiedzka przedstawienia >

Mamka: Krystyna Ostaszewska przedstawienia >

Lekarz: Zdzisław Zazula przedstawienia >

Książę: Wojciech Ruszkowski przedstawienia >

Księżna : Jadwiga Żmijewska przedstawienia >

Hrabia : Bolesław Loedl przedstawienia >

Hrabina : Alicja Kamińska przedstawienia >

Baron : Zbigniew Filus przedstawienia >

Arystokratka : Janina Zielińska przedstawienia >

Arcybiskup: Wojciech Łodyński przedstawienia >

Ksiądz, Chłop: Michał Żarnecki przedstawienia >

Bianchetti: Marian Słojkowski przedstawienia >

Rzemieślnik, Wariat: Roman Wójtowicz przedstawienia >

Pan : Józef Dwornicki przedstawienia >

Dziewczyna, Kobieta Leonarda: Iwona Swida przedstawienia >

Żebraczka: Zofia Więcławówna przedstawienia >

Była arystokratka: Mirosława Dubrawska przedstawienia >

Chłop, Wariat: Józef Morgała przedstawienia >

Lokaj: Jan Adamski przedstawienia >

Lokaj: Władysław Olszyn przedstawienia >

Przechrzta, jeden z wielu: Stanisław Gronkowski przedstawienia >

Przechrzta , jeden z wielu : Janusz Sykutera przedstawienia >

Rzeżnik: Ryszard Filipski przedstawienia >

Rzeźnik: Euzebiusz Luberadzki przedstawienia >

Rzeźnik: Kazimierz Kaczor przedstawienia >

Kobieta Leonarda: Małgorzata Jakubiec przedstawienia >

Kobieta Leonarda: Iwona Świda przedstawienia >

* rola dublowana

Hrabia Henryk - Marek Walczewski

Żona - Ewa Lassek

Leonard - Aleksander Bednarz

Diabeł - Filozof - Przechrzta - Antoni Pszoniak

Dziewica - Anna Seniuk

Jakub - Jerzy Bińczycki

Ojciec chrzestny - Marian Jastrzębski

Matka chrzestna - Celina Niedźwiecka

Mamka - Krystyna Ostaszewska

Lekarz - Zdzisław Zazula

Książę - Wojciech Ruszkowski

Księżna - Jadwiga Żmijewska

Hrabia - Bolesław Loedl

Hrabina - Alicja Kamińska

Baron - Zbigniew Filus

Arystokratka - Janina Zielińska

Arcybiskup - Wojciech Łodyński

Ksiądz, Chłop - Michał Żarnecki

Bianchetti - Marian Słojkowski

Rzemieślnik, Wariat - Roman Wójtowicz

Pan - Józef Dwornicki

Dziewczyna, Kobieta Leonarda - Iwona Świda

Żebraczka - Zofia Więcławówna

Była arystokratka - Mirosława Dubrawska

Chłop, Wariat - Józef Morgała

Lokaj - Jan Adamski

Lokaj - Władysław Olszyn

Przechrzta, jeden z wielu - Stanisław Gronkowski

Przechrzta , jeden z wielu - Janusz Sykutera

Rzeźnik - Ryszard Filipski

Rzeźnik - Kazimierz Kaczor

Rzeźnik - Euzebiusz Luberadzki

Kobieta Leonarda - Małgorzata Jakubiec

Kobieta Leonarda - Iwona Świda

 

Opis:

 

To moje pierwsze dzieło inscenizacyjne z polskiej klasyki. Dzieło, którym interesowałem się od dawna, którego inscenizację od lat mam przemyślaną. Za główną metodę inscenizacyjną uważam sprawę (która nie jest u Krasińskiego doprowadzona do końca) - ukazania całej Nie-Boskiej w ramach moralitetu. W inscenizacji także świat rewolucyjny potraktowany został w kontekście moralitetowym. Sama śmierć Pankracego, w której obliczu doznaje on skruchy i zostaje uratowany przez anioła – to typowy obraz walki dobra ze złem.
W tej metodzie mieści się także ukazanie zamysłu całej rewolucji jako sprawy nie realistycznej lecz szatańskiej, zaaranżowanej przez diabłów. Obraz rewolucji ukazany zostaje hrabiemu Henrykowi przez Przechrztę – diabła nie dla jego realistycznego wizerunku, służy on tylko dla pozyskania Henryka, ma go zwieść.
Doskonale pracowało mi się z całym zespołem Starego Teatru; znakomicie to, że odtwórcy głównych ról: Marek Walczewski – Henryk i Jerzy Nowak – Pankracy zdołali świetnie utrafić w związany z ową nadrzędną metodą inscenizatorską styl gry.
 
Konrad Swinarski, Nie-Boska!, Dziennik Polski 1965, nr 240.
 
(…) przedstawienie fascynuje, (…) pochłania swą dynamiką, siłą i jednolitością wyrazu, (…) pulsuje dramatycznym rytmem. Z zaskakującą inwencją zmieniają się sceny na zasadzie wstrząsu i kontrastu od szczytowych nasileń koszmaru skrzeczącej pospolitości i podejrzliwej drwiny. Sekwencja scen budziła na przemian grozę i obrzydzenie, przykuwając przemożnie uwagę widza. To nasilenie ekspresji i jej brutalność określają wyraźnie styl Swinarskiego jako – brechtowski. (…) Znakomicie utrzymała w tymże stylu scenografię K. Zachwatowicz i to z niezwykłą energią plastyczną w kierunku autentyzmu miejsca i postaci, posuniętego do brzydoty, a nawet wypotworzenia. Równie zestrojone ze stylem widowiska było tło muzyczne K. Pendereckiego, świetnie oddające zmienny rytm i nastrój.
Wymienione walory odnoszą się do obrazu scenicznego, do jego muzyczności i dynamiki sytuacyjnej, pomnożonej przez pantomimę układu Z. Więcławówny. Jednak – nie odnoszą się do wykonania aktorskiego, zwłaszcza do interpretacji tekstu, który uległ przytłoczeniu przez gwałtowność i namiętność gry. (…)
Paradoksem jest, że najlepsza w przedstawieniu okazała się rola, której u Krasińskiego nie ma, więc rola Diabła w wykonaniu A. Pszoniaka oraz jego medium Dziewicy (A. Seniuk). Figura Diabła stała się sprężyną akcji i motywem wiążącym dla intencji inscenizacyjnej. Ukazano całą akcję „Nieboskiej” w autentycznym kościele, w którym rozegrano prymitywny moralitet o akcji nakręconej przez diabła z ogonem i rogami, przy interwencji archanioła w zbroi, z ognistym mieczem. Dla wyraźniejszego obniżenia nuty serio zastosowano odczynniki dalsze „obrzydzające”, jak np. nieustane czochranie się Dziewicy, jak sceny w sypialni czy samobójczy skok Hrabiego – z ambony kościelnej na stos porzuconych łachmanów. Wreszcie – rozładowano nastrój końcowy – po wstrząsającej wizji Pankracego – kiedy wkraczają na scenę maszyniści teatralni i sprzątaczki, dekonspirujący złudę teatru i prawdę kulis.
Tak to przy znaczących interwencjach w tekst i problematykę „Nieboskiej” pozostała jednak w przedstawieniu nuta istotna: pesymizmu i katastrofizmu Krasińskiego. (…) Przedstawienie Teatru Starego wywoła wiele dyskusji swą śmiałością i rozmachem.
 
Tadeusz Kudliński, Tydzień Teatralny, Dziennik Polski 1965, nr 246.
 
 
Swinarski zobaczył w „Nieboskiej” naprzód teatr. (...)W centralnym punkcie sceny stoi ołtarz, przy nim ksiądz daje ślub młodej parze, ołtarz zmienia się w łóżko, na nim spełnia się noc poślubna, na tym wielkim łożu Żona rodzi dziecko. (...) Przed tym ołtarzem Pankracy odprawia swoje misterium nowej wiary i chlusta czerwonym winem na białe prześcieradło zasłaniające tabernakulum. Na tym samym ołtarzu Leonard tarza się z kapłankami rewolucji, potem ołtarz staje się stołem, który przedziela Pankracego i Henryka w wielkiej scenie spotkania, wreszcie zmienia się w zwały tobołów i pierzyn, na których siedzą arystokratyczne hrabiny jak uciekinierzy z ostatniej wojny.
 
Jan Kott, Diabelskie wątpliwości, Dialog 1966, nr 4.
 
„Nieboska” została wzięta w wyraźny teatralny cudzysłów. To, co się dzieje na scenie, jest wyobrażeniem romantycznego bohatera, Hrabiego Henryka, i poety Zygmunta Krasińskiego. W dotychczasowych inscenizacjach starano się o wydobycie obiektywnego sensu „Nieboskiej”. Swinarski pokazał nie to, co w niej obiektywne, ale to, co subiektywne. Zajął się wizją Krasińskiego, a nie wiedzą o rewolucji zawartą w dziele mimo Krasińskiego. Zmienił w teatr wszystkie lęki i przeczucia. Zatem wizja – ale bez komentarza wyjaśniającego, bez uzasadnienia czy usprawiedliwienia. Podana na scenie w całej swej teatralnej ostrości. (...) Nikt dotąd nie potraktował Krasińskiego tak bezceremonialnie, nie ośmieszył tego, co w "Nieboskiej" jest strachem i obsesją, i nikt nie był mu tak wierny.
 
Elżbieta Wysińska, Dziady, Kordian, Nieboska, Dialog 1966 nr 4.

       

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011