Przedstawienie:

Gra o Każdym

Autor: Jarosław Iwaszkiewicz przedstawienia tego autora >

Reżyser: Andrzej Dziuk przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Jerzy Duda - Gracz przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Fides, Matka: Elżbieta Karkoszka przedstawienia >

Fides, Matka: Lidia Duda przedstawienia >

Druh: Aleksander Fabisiak przedstawienia >

Cienki brat : Edward Linde-Lubaszenko przedstawienia >

Anioł: Andrzej Hudziak przedstawienia >

Benefacta, Robotnica, żona Dłużnika, Pewna panna: Alicja Bienicewicz przedstawienia >

Meluzyna: Urszula Kiebzak przedstawienia >

Dłużnik, Gruby swat: Tadeusz Jurasz przedstawienia >

Każdy: Jacek Romanowski przedstawienia >

Robotnik, Pewien Gość: Ryszard Łukowski przedstawienia >

Diabeł, Mammon: Andrzej Kozak przedstawienia >

Mors, Bellona : Monika Rasiewicz przedstawienia >

* rola dublowana

Opis:

 

Gra o każdym skutecznie zaciera udział każdego współautora tworząc zlepek wariacji na temat, podporządkowanych raczej pióru i wizji Dziuka, co sprawdza się w realizacji scenicznej (…) Ale, czy Andrzej Dziuk mieszając tylu autorów i tyle dzieł oraz dziełek
z dodatkiem własnych konceptów dramaturgicznych, potrafił to wszystko zespolić i zestroić w jednolitą całość? A może chciał przeciwstawiać style i konwencje ze zgrzytem, który usprawiedliwiałby zamierzoną przewrotność widowiska, podkreślając brak spójni, jako rozmyślną grę z każdym? Ba, gdyby tak można odbierać intencje reżysera, należałyby mu się oklaski za jeszcze jeden trafny pomysł tragigroteskowego odnowienia moralitetu.
Jerzy Bober, Za parawanem moralitetu, Gazeta Krakowska 1984, nr 90.

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011