Przedstawienie:

Sonata Kreutzerowska

Autor: Lew Tołstoj przedstawienia tego autora >

Reżyser: Marek Pasieczny przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Urszula Kenar przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Ona: Agnieszka Mandat przedstawienia >

On: Jerzy Grałek przedstawienia >

* rola dublowana

Opis:

 

W „Sonacie Kreutzerowskiej” – opowiadaniu napisanym przez Lwa Tołstoja w 1899 roku – ważną rolę odgrywa miejsce akcji: wagon pędzącego pociągu. Główny bohater, Pozdnyszew, opowiada w nim, przygodnie poznanemu podróżnemu, historię zabójstwa swojej żony. (…) Reżyser Marek Pasieczny sprowadził „Sonatę Kreutzerowską” do symbolicznej przestrzeni mieszkania Pozdnyszewów, co – wobec pierwowzoru literackiego – jest odejściem od miejsca „bezpiecznych zwierzeń”. Przez całą długość Piwnicy przy ul. Sławkowskiej rozciąga się – zwieńczony z jednej strony lustrem, z drugiej drzwiami do salonu – czerwony chodnik, wyznaczający teren gry dla dwójki aktorów: Agnieszki Mandat i Jerzego Grałka. Pasieczny zrezygnował tym samym z sytuacji wyjściowej „Sonaty” i zamiast cierpliwego i anonimowego słuchacza-narratora wykreował postać kobiety, która w zależności od potrzeby chwili jest albo żoną bohatera, albo jakąś nieznajomą powiernicą, albo symbolem rodu kobiecego w ogóle.
 
Paweł Szumiec, Osobliwy duet, Czas Krakowski 1993, nr 68.

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011