Przedstawienie:

Pierwszy dzień wolności

Autor: Leon Kruczkowski przedstawienia tego autora >

Reżyser: Marek Okopiński przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Krystyna Zachwatowicz przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Jan : Edward Wnuk przedstawienia >

Michał: Aleksander Fabisiak przedstawienia >

Paweł: Mieczysław Grąbka przedstawienia >

Karol: Jerzy Święch przedstawienia >

Anzelm: Tadeusz Malak przedstawienia >

Lorchen : Anna Dymna przedstawienia >

Luzzi: Joanna Żółkowska przedstawienia >

Inga: Teresa Budzisz - Krzyżanowska przedstawienia >

Doktor: Roman Stankiewicz przedstawienia >

Hieronim: Janusz Sykutera przedstawienia >

Jan: Jerzy Radziwiłowicz przedstawienia >

* rola dublowana

Opis:

 

Przedstawienie krakowskie przygotował Marek Okopiński, jego koncepcja Pierwszego dnia wolności jest dość klasyczna, by nie powiedzieć tradycjonalna. Ale nie razi to bynajmniej w przypadku tego przedstawienia. Dramat ten jest przecież w istocie dość tradycyjnym dramatem mówionym, w którym z trudnością mieści się ta ilość akcji, jaka temu mówieniu w sztuce towarzyszy (…)
Twórcy przedstawienia krakowskiego postawili na dosłowność i na naturalizm. Stąd wszystko na scenie daje prawdę. W tym kontekście cały szereg momentów sztuki wypada zbyt teatralnie, jak choćby te monologi postaci skierowane do sklepowego manekina.
Poszczególne role podlegały temu podziałowi – na aspekt rezonerski i aspekt czyny. Tadeusz Malak jako Anzelm był tylko rezonerem i był w tym świetny. Inga Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej była tylko działaniem i odczuwaniem i też była doskonała, chociaż koncepcja ta natrafiała na opór w samej zwartości roli; zdecydowana czuć i działać musiała aktorsko niejako opuszczać te jej fragmenty, które składały się z rozmyślań na głos. Stąd najgorzej było w czasie centralnych dla sztuki rozmów między Janem (Jerzy Radziwiłowicz) a nią – Ingą. To najsłabsze momenty przedstawienia.
Natomiast niezwykle przedstawiła Joanna Żółkowska postać Luzzi, dziewczyny nowej epoki, która nie rozumie namiętności wywołanych ideologią. Aleksander Fabisiak, Janusz Sykutera, Mieczysław Grabski i Jerzy Święch stworzyli zróżnicowane postacie polskich oficerów, niewychodzące jednak poza naturalistyczny wzorzec. Na osobną uwagę zasługuje Roman Stankiewicz – doktor, najpełniej (może z racji wieku) mieszący się w koncepcji teatru Kruczkowskiego.
Maciej Szybist, Z teatru. Pierwszy dzień wolności, Echo Krakowa 1974, nr 112.

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011