Przedstawienie:

Tragiczne dzieje doktora Fausta

Autor: Christopher Marlow przedstawienia tego autora >

Reżyser: Bohdan Korzeniewski przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Wojciech Krakowski przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Mieszczka: Ewa Ciepiela przedstawienia >

Anioł: Margita Dukiet przedstawienia >

Mieszczka: Wanda Kruszewska przedstawienia >

Anioł: Elżbieta Willówna przedstawienia >

Antypapież Bruno: Tadeusz Malak przedstawienia >

Doktor Faust: Jan Nowicki przedstawienia >

Student pierwszy: Tadeusz Jurasz przedstawienia >

Przewodnik gry, Korneliusz, Aleksander: Jerzy Trela przedstawienia >

Fryderyk: Andrzej Buszewicz przedstawienia >

Błażek: Leszek Piskorz przedstawienia >

Gamoń: Andrzej Kozak przedstawienia >

* rola dublowana

Wagner - Kazimierz Kaczor

Waldes, Kardynał Francji - Wojciech Ruszkowski

Student Drugi - Zdzisław Zazula

Papież Adrian - Bolesław Smela

Zespół baletowy KONTRAST

Kardynał Padwy - Euzebiusz Luberadzki

Arcybiskup Reims - Marian Słojkowski

Cesarz - Wiktor Sadecki

Marcin - Janusz Sykutera

Benvolio - Jerzy Bińczycki

Oberżystka - Ewa Raczkowska

Handlarz Koni - Roman Wójtowicz

Mieszczka - Wanda Kruszewska

Mieszczka - Melania Sadecka

Mefistofeles - Henryk Giżycki

Diabeł Smrodlivius - Stanisław Gronkowski

Diabeł Czkavius - Tadeusz Kwinta

Anioł - Maria Rabczyńska

Anioł - Halina Wojtacha

Anioł - Barbara Bosak

Anioł, Helena - Hanna Halcewicz

 

Opis:

 

(…) Korzeniewski wybrał Marlowe`a nie bardzo się zresztą troszcząc o dochowanie wierności poetyce dzieła. Znacznie więcej w jego spektaklu renesansowej zabawy w stylu komedii dell`arte niż poważnego moralitetu (…). Plebejskie intermedia, gęsto przerywające akcję i zaludnione w spektaklu znacznie gęściej niż u autora – wydają się tu równie ważne, co sceny dźwigające akcję, choć jak w sztukach Szekspira niewiele je z tamtymi łączy. Można by powiedzieć, że całe przedstawienie, zarówno w swojej warstwie moralitetowej, jak i w warstwach rozrywkowych, stało się w ujęciu Korzeniewskiego przednią zabawą w teatr – taki jakim był i jakim wedle inscenizatora być powinien – tzn. w teatr służący zabawie, choć nie pozbawiony głębszego sensu, jeśli ktoś go dostrzec zapragnie. Korzeniewski swoim inscenizatorskim zwyczajem (…) wzbogacił dzieło mnóstwem reżyserskich inicjatyw, pomysłów, gagów i sztuczek, dodatkowych postaci, które wypełniają scenę i pełnią rolę podobne do ruchomego chóru, przydającego scenie nastroju i teatralności. (…) W takim stylu jak Nowicki – jako zabawę w teatr, który kiedyś był zapewne poważny, ale teraz zasługuje już tylko, by się jego kosztem zabawić – grają tu chyba wszyscy. Z poczuciem humoru i stylu przekazują zarówno ugroteskowione postacie władców duchowych i świeckich, ich dostojników i dworzan, jak plebejskich wesołków i diabłów. (…) Scenografia Wojciecha Krakowskiego, syntetyczna i funkcjonalna, przedstawia niby bramę do nieba, zamkniętą złotą blachą, która – zależnie od światła i okoliczności – zmienia kolejno swe funkcje (…).
 
Maria Czanerle, Korzeniowski i Faust. Dwugłos krytyka i reżysera, Teatr 1971, nr 7.

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011