Przedstawienie:

Powrót do przedstawienia <

Koriolan

Autor: William Shakespeare przedstawienia tego autora >

Reżyser: Władysław Krzemiński przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Wojciech Krakowski przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Sycyniusz Welutus: Jerzy Nowak przedstawienia >

Wirgilia: Hanna Smólska przedstawienia >

Waleria: Margita Dukiet przedstawienia >

Plebejusz rzymski: Tadeusz Jurasz przedstawienia >

Plebejusz rzymski, Senator wolscyjski : Andrzej Buszewicz przedstawienia >

Kajus Marcjusz zw Koriolanem*: Krzysztof Chamiec przedstawienia >

Kajus Marcjusz zw Koriolanem*: Zbigniew Wójcik przedstawienia >

Kominiusz : Zbigniew Filus przedstawienia >

Tytus Larcjusz : Wojciech Łodyński przedstawienia >

Meneniusz Agryppa: Jerzy Przybylski przedstawienia >

Wolumnia: Krystyna Ostaszewska przedstawienia >

Senator: Bolesław Loedl przedstawienia >

Senator: Roman Wójtowicz przedstawienia >

Goniec, Służący Aufidiusza: Antoni Pszoniak przedstawienia >

Juliusz Brutus - trybun ludu: Janusz Sykutera przedstawienia >

Plebejusz rzymski: Jan Adamski przedstawienia >

Plebejusz rzymski: Józef Morgała przedstawienia >

Plebejusz rzymski, Spiskowiec : Janusz Zawirski przedstawienia >

Plebejusz rzymski, Służący Aufidiusza: Wojciech Ziętarski przedstawienia >

Żołnierz rzymski ,Spiskowiec, Dowódca warty: Bronisław Cudzich przedstawienia >

Żołnierz rzymski, Dowódca warty, Senator wolscyjski: Stanisław Gronkowski przedstawienia >

Żołnierz rzymski : Zbigniew Śluzar przedstawienia >

Woźny senatu: Józef Dwornicki przedstawienia >

Woźny senatu: Michał Żarnecki przedstawienia >

Woźny senatu: Mieczysław Błochowski przedstawienia >

Tullus Aufidiusz : Jerzy Sopoćko przedstawienia >

Adiutant Aufidiusza, Spiskowiec: Zdzisław Zazula przedstawienia >

Służący Aufidiusza: Marian Jastrzębski przedstawienia >

* rola dublowana
poprzednie krzemiński_koriolan_1962_S nastepne
krzemiński_koriolan_1962_S

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011