Przedstawienie:

Sytuacja bez wyjścia

Autor: Jan Leczer przedstawienia tego autora >

Reżyser: Jerzy Radziwiłowicz przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Lidia Minticz przedstawienia tego scenografa > Jerzy Skarżyński przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Pomocnik inspektora: Edward Wnuk przedstawienia >

Widz I: Jan Krzyżanowski przedstawienia >

Aktor III: Stefan Szramel przedstawienia >

Reżyser: Jerzy Święch przedstawienia >

Aktoreczka: Danuta Maksymowicz przedstawienia >

Inspektor: Aleksander Fabisiak przedstawienia >

Asystentka: Urszula Kiebzak przedstawienia >

Bufetowa: Ewa Kolasińska przedstawienia >

Aktorka: Maria Zającówna-Radwan przedstawienia >

Widz energiczny: Tadeusz Jurasz przedstawienia >

Aktor II: Jacek Romanowski przedstawienia >

Inspicjentka: Halina Kwiatkowska przedstawienia >

Statysta: Leszek Świgoń przedstawienia >

Widz II: Adam Romanowski przedstawienia >

Aktor I: Henryk Majcherek przedstawienia >

Autor: Szymon Pawlicki przedstawienia >

* rola dublowana

Opis:

 

(…) Właśnie niejaki Jan Leczer zaprezentował na scenie Teatru Kameralnego współczesną komedię kryminalną „Sytuacja bez wyjścia”. Pomysł dający impuls akcji dramatycznej, jest znakomity i wart nie jednego lecz stu tynfów. (…) Akcja bowiem nie tylko toczy się w teatralnej sali, ale dotyczy spraw teatru, które odsłonić ma przed nami dociekliwy Inspektor. (…) Zakulisowe życie teatralne sprowadzone zostało do paru niezbyt ciekawych ewenementów natury erotyczno-finansowo-ambicjonalnej. Obie aktorki są kretynkami, jedna – seksapilowo-naiwną, druga – zmanierowaną; Inspicjentka reprezentuje typ zaaferowanej poczciwości, Bufetowa uosabia przyspieszony a niedopełniony awans społeczny. Szwankuje więc też sama teatralność sztuki. Po brawurowym początku i wyczerpaniu się chwytów opartych na autentyzmie miejsca, zainteresowanie skupia się na aktorach, którzy nie bardzo mają z czego budować swoje role, skądinąd zaś nie dokonują też cudów, by sztukę ratować, a uruchamiają podręczny arsenał stereotypowych środków. (…)
 
Teresa Walas, Półfabrykat, Dziennik Polski 1980, nr 41.

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011