Przedstawienie:

Człowiek znikąd

Autor: Ignatij Dworiecki przedstawienia tego autora >

Reżyser: Edward Lubaszenko (Linde-Lubaszenko) przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Lidia Minticz przedstawienia tego scenografa > Jerzy Skarżyński przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Czeszkow Aleksiej Gieorgiewicz : Aleksander Fabisiak przedstawienia >

Puchow Nikołaj Andrejewicz /od 25.11.76/: Zygmunt Józefczak przedstawienia >

Podkliucznikow Wiaczesław Siergiejewicz: Stefan Szramel przedstawienia >

Tatiana Cwietkowa: Agnieszka Mandat przedstawienia >

Zawiałowa Nadieżda Iwanowna: Hanna Smólska przedstawienia >

Turoczkin Konstantin Konstantynowicz: Edward Wnuk przedstawienia >

Szczegoliewa Nina Wasilewna: Ewa Ciepiela przedstawienia >

Wala: Elżbieta Willówna przedstawienia >

Sonia: Maria Zającówna-Radwan przedstawienia >

Orłow: Tadeusz Jurasz przedstawienia >

Walentik: Andrzej Buszewicz przedstawienia >

Managarow Zachar Leonidowicz: Edward Dobrzański przedstawienia >

Turoczkin Konstantin Konstantynowicz: Marek Litewka przedstawienia >

Rimma : Monika Niemczyk przedstawienia >

Płużin Anatolij Andrejewicz: Bolesław Smela przedstawienia >

Riabinin Gleb Nikołajewicz: Kazimierz Borowiec przedstawienia >

Ryżuchin Walentin Piotrowicz: Ferdynand Wójcik przedstawienia >

Tatiana Cwietkowa : Hanna Halcewicz przedstawienia >

Natalia Iwanowna: Melania Sadecka przedstawienia >

Bykow Oleg Władimirowicz: Stanisław Gronkowski przedstawienia >

Bykow Oleg Władimirowicz*: Leszek Świgoń przedstawienia >

Łuczko Wasilij Dimitrijewicz: Adam Romanowski przedstawienia >

Puchow Nikołaj Andrejewicz : Marian Słojkowski przedstawienia >

Kriukow Igor Piotrowicz: Janusz Sykutera przedstawienia >

Gramotkin Timofiej Iwanowicz*: Roman Stankiewicz przedstawienia >

Gramotkin Timofiej Iwanowicz*, Kolin Jakow Iljicz*: Michał Żarnecki przedstawienia >

Połuektow Gawriła Romanycz : Juliusz Grabowski przedstawienia >

Połuektow Gawriła Romanycz*, Kolin Jakow Iljicz* : Włodzimierz Mancewicz przedstawienia >

Kriukow Igor Piotrowicz*: Bolesław Nowak przedstawienia >

Walentik: Tadeusz Huk przedstawienia >

* rola dublowana

 

 

Opis:

 

Wszystko to pokazane jest w stylu nowej fali radzieckiej (…) Ta folklorystyczna strona tematu została pokazana przez debiutującego jako reżyser aktora Edwarda Lubaszenkę z umiarem, ale mimo to trochę zamąciła zarys całości. Chociaż nie jestem pewien, czy nie o to właśnie chodziło autorowi. Dlatego też, choć przedstawienie ma doskonałe tempo, szybkie rytmiczne zmiany scen czy sekwencji, w bardzo dobrej scenografii Skarżyńskich, która scala to rozbieganie, to jednak przez długie minuty bywa tak, że nie bardzo wiadomo, o czym oni właściwie mówią i o co tym ludziom chodzi. Przypuszczam, że bierze się to jednak stąd, iż wiele rzeczy oczywistych w Związku Radzieckim dla nas nie jest oczywiste, więc i niejasności jest więcej. Aleksander Fabisiak, grający tytułową rolę, wycisnął z niej co się dało i na szczęście nie usiłował być symbolem, alegorią lub czymś w tym rodzaju, ale poszedł po słusznej linii – zagrał zwykłego wybitnie inteligentnego, młodego inżyniera, który usiłuje wyżyć wśród wilczego stada i prawie mu się to udaje. Obok niego wymienić wypada panią Ewę Ciepielę i pana Bolesława Smelę, zrobili oni wszystko, żeby dramat Ignacego Dworeckiego mógł byś spokojnie pokazywany na deskach Teatru Starego. Osobno chciałbym podziękować dynamicznemu, w ostatniej sekwencji bardzo przekonywującemu Kazimierzowi Borowcowi.
Maciej Szybist, Z teatru. Człowiek znikąd, Echo Krakowa 1976, nr 111.
 
Scenografia Lidii i Jerzego Skarżyńskich w stylu realistycznym, pozbawiona całkowicie akcentów satyrycznych i komediowych. Surowością kolorów i oszczędnością rysunku wprowadza nastrój moralitetu.
Wykonawcy mieli niemałe kłopoty z wypełnieniem żywą treścią tych anemicznych ról. Najlepiej radzili sobie Aleksander Fabisiak (Czeszkow), Ewa Ciepiela (Nina Wasiliewna), Bolesław Smela (Płużin).
Bronisław Mamoń, „Człowiek znikąd”, Tygodnik Powszechny 1976, nr 23.

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011