Przedstawienie:

Złoty pysk

Autor: Nelson Rodriguez przedstawienia tego autora >

Reżyser: Zbigniew Ziembiński przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Lidia Minticz przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Druga Pani: Hanna Smólska przedstawienia >

Agenor: Jerzy Nowak przedstawienia >

Gigi: Halina Kuźniakówna przedstawienia >

Sekretarz redakcji: Tadeusz Jurasz przedstawienia >

Speaker: Zdzisław Zazula przedstawienia >

Trzecia Pani: Romana Próchnicka przedstawienia >

Trupia główka: Stanisław Gronkowski przedstawienia >

Czarny: Roman Wroński przedstawienia >

Pierwsza Pani: Jolanta Hanisz przedstawienia >

Fotograf: Mieczysław Błochowski przedstawienia >

Leleco: Marek Dąbrowski przedstawienia >

Złoty Pysk: Ryszard Filipski przedstawienia >

Celestyna: Krystyna Maciejewska przedstawienia >

* rola dublowana

Opis:

Królował w przedstawieniu R. Filipski (Złoty pysk), którego warunki aktorskie znalazły w tej roli najwłaściwszy wyraz dobrodusznego cynizmu. Jego rywala Leleco zagrał M. Dąbrowski ze znaczną ekspresją, stosując różnorodne środki wyrazu w trzech kolejnych przeobrażeniach. Z równą gwałtownością ekspresji zagrała K. Maciejewska sprzedajną i perfidną Celestynę.
J. Nowak stworzył arcytyp tragiczno-komicznego w swym udręczeniu Agenora, którego wyuzdaną żoneczkę grała z uliczną werwą H. Kuźniakówna (…) W ogóle przedstawienie celowało wyrównanym poziomem aktorstwa i dynamicznym przebiegiem akcji (…) Scenografia Skarżyńskich, w miarę „malownicza”, stworzyła właściwy nastrój i zapewniła płynną zmianę obrazów.

Tadeusz Kudliński, Tydzień teatralny, Dziennik Polski 1964, nr 14.

Ziembiński obsadził trzy główne role młodymi aktorami, pozostali wykonawcy przeważnie nie są od nich wiele starsi. Nie tuszując zbytnio jaskrawości sytuacji i tekstu, utrzymał cały zespół na granicy estetycznej wytrzymałości widza. Egzotykę środowiska podkreślił wyraźnie lecz taktownie; wszędzie wyczuwa się rękę wytrawnego praktyka, panującego bez reszty nad materiałem, z którego buduje spektakl.
 
Ki, Złoty Pysk, Teatr 1964, nr 7.

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011