poprzednie mianowska_rosmersholm_F8D nastepne
mianowska_rosmersholm_F1 mianowska_rosmersholm_F2 mianowska_rosmersholm_F3 mianowska_rosmersholm_F4 mianowska_rosmersholm_F5 mianowska_rosmersholm_F6 mianowska_rosmersholm_F7 mianowska_rosmersholm_F8D

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011