Przedstawienie:

Trzeci dzwonek

Autor: Jerzy Jurandot przedstawienia tego autora >

Reżyser: Zdzisław Mrożewski przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Lidia Minticz przedstawienia tego scenografa > Jerzy Skarżyński przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Radwańska: Zofia Jaroszewska przedstawienia >

Reżyser: Bolesław Loedl przedstawienia >

Percykówna: Maria Ciesielska przedstawienia >

Gellert: Roman Wroński przedstawienia >

Szafrankiewicz: Wojciech Ruszkowski przedstawienia >

Scenograf: Leszek Stępowski przedstawienia >

Scenograf jr.: Krzysztof Chamiec przedstawienia >

Suflerka: Halina Galińska przedstawienia >

Inspicjent: Jan Zabierzewski przedstawienia >

Bufetowa: Janina Zielińska przedstawienia >

Speaker radiowy: Janusz Sykutera przedstawienia >

Dyrektor: Józef Dwornicki przedstawienia >

Autor: Leszek Herdegen przedstawienia >

* rola dublowana

Opis:

„Trzeci dzwonek” jest komedią o teatrze. Komedią napisaną świetnie, z doskonałą znajomością praw sceny, z wykorzystaniem wszystkich „nowości” jakie wprowadził na scenę wiek XIX i połowa XX. Cóż z tego, ze Jurandot stosuje chwyty stare? Jeśli potrafi zaanimować znudzona widownię przy pomocy tych starych chwytów – to już jest dobrym znakiem, że polskie komediopisarstwo nie stoi w miejscu. (...)

Nie będę wdawał się w szczegółową analizę pracy aktorów. Podkreślę jedynie, że do powodzenia Jurandota w Krakowie przyczyniła się z pewnością Zofia Jaroszewska, która ominęła łatwo melodramatyczne momenty komedii. (...)

Scenografia Lidii Minticz i Jerzego Skarżyńskiego była w pewnych momentach niezła, samokrytyczną wypowiedzią plastyków. Myślę o akcie drugim. Natomiast kurtynka z geometryczną kompozycją była stara a nie jara. Kostiumy – doskonałe.

 

Olgierd Jędrzejczyk, Gazeta Krakowska 1958, nr 77.

 

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011