Przedstawienie:

Judyta

Autor: Charles de Peyret - Chappuis przedstawienia tego autora >

Reżyser: Irena Babel przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Marcin Wenzel przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Judyta: Halina Mikołajska przedstawienia >

Holofernes : Władysław Sheybal przedstawienia >

* rola dublowana

Opis:

 

 
Sztuka zbudowana jest wyłącznie na dialogu. Aby należycie wyrazić jego treść, a jednocześnie uwypuklić i podkreślić jego czysto teatralną wartość, trzeba go odpowiednio opracować i – zagrać. Zadania tego podjęła się Irena Babel, młoda reżyserka krakowska, traktując je jako tzw. „pracę warsztatową”, czyli po prostu reżyserski egzamin praktyczny. (…)
Pracując nad tekstem, Irena Babel dokonała wielu skreśleń, dzięki którym problem moralny sztuki wystąpił jasno i wyraźnie. W takiej sztuce, a więc intelektualnej, dialektycznej i głęboko psychologicznej, nie trudno jest przesunąć akcenty, osłabić lub wzmocnić pewne aspekty dramatycznego problemu. Sposób w jaki Babel pokazuje publiczności tekst świadczy o kulturze artystycznej i intelektualnej młodej reżyserki.
Dobrze też świadczą o jej zdolnościach rezultaty pracy nad aktorami. W „Judycie” są tylko dwie role, obydwie niesłychanie trudne i odpowiedzialne. Babel obsadziła je dwojgiem najmłodszych krakowskich aktorów: Judytę gra Halina Mikołajska, Holofernesa Władysław Sheybal. Rola Holofernesa nie leży w możliwościach Sheybala. Stwierdzić jednak trzeba, że w ramach swych możliwości zagrał bardzo dobrze. Bohaterką  przedstawienia jest jednak Mikołajska. Rolą Judyty Mikołajska dowiodła, że talent rozwija i umacnia. Jest to jedna z najlepiej granych w Krakowie po wojnie ról kobiecych.
 
Juliusz Kydryński, „Judyta” na warsztacie, Dziennik Polski 1949, nr 197.

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011