Przedstawienie:

Ocalenie Jakuba

Autor: Jerzy Zawieyski przedstawienia tego autora >

Reżyser: Roman Zawistowski przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Jan Kosiński przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Joanna*: Maria Bednarska przedstawienia >

Joanna*: Halina Gryglaszewska przedstawienia >

Jakub: Lech Madaliński przedstawienia >

Krzysztof: Tadeusz Białoszczyński przedstawienia >

Monika*: Halina Mikołajska przedstawienia >

Monika*: Halina Kalinowska przedstawienia >

Regina: Maria Kościałkowska przedstawienia >

* rola dublowana

Opis:

[...]Reżyserował Ocalenie Roman Zawistowski, obierając trafnie kameralny styl przedstawienia, o tonach dyskretnych, oszczędnych, o wyrazie skupionym i o tempie zwolnionym. Cała problematyka sztuki wyszła też bezbłędnie, a wszystkie sytuacje przełomowe uwypuklono kontrastowo, stwarzając interesujący rysunek postaci.[...] Z najwyższym uznaniem można wyrazić się o obu męskich rolach. Madaliński jako Jakub  fascynował zamkniętym w sobie tragicznym przeżyciem, a wielki umiar w odkrywaniu konfliktów stwarzał niezmiernie silny i przekonywający wyraz jak np. w wielkim monologu – spowiedzi.[...] Białoszczyński jako Krzysztof stworzył kontrastową postać zrównoważonego i łagodnego w swym uporze moralisty, nieobciążonego  garbem grzechu i stąd nie umiejącego znaleźć drogi do Jakuba. Bardzo misterne a dyskretne środki wyrazu uczyniły tę rolę ujmującą  i w pełni odpowiadającą przeciwnikowi. Mikołajska nadała roli Moniki zarówno cehcy chorobliwej nieco wrażliwości, jak akcenty świeżego uczucia i wdzięku młodości, z takim nasileniem wewnętrznym, że budziła prawdziwe wzruszenie na widowni[...]

Tadeusz Kudliński, Ocalenie Jakuba, Tygodnik Powszechny 16.11.1947

 

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011