Przedstawienie:

Odys u Feaków

Autor: Stefan Flukowski przedstawienia tego autora >

Reżyser: Józef Karbowski przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Stanisław Teisseyre przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Odys: Władysław Woźnik przedstawienia >

Alkinoj: Alfred Szymański przedstawienia >

Arete: Antonina Klońska przedstawienia >

Nauzyka : Manuela Kiernik przedstawienia >

Halios : Zbigniew Przeradzki przedstawienia >

Eurial : Bolesław Smela przedstawienia >

Laodam : Stanisław Mroczkowski przedstawienia >

Klitor *: Stanisław Jaworski przedstawienia >

Klitos *: Mieczysław Jabłoński przedstawienia >

Córka Dymasa: Aleksandra Śląska przedstawienia >

Mikka : Zofia Weissówna przedstawienia >

Kamma : Danuta Kwiatkowska przedstawienia >

Irys : Halina Gryglaszewska przedstawienia >

Charys : Gustaw Holoubek przedstawienia >

Harmios: Piotr Pawłowski przedstawienia >

Demodok, rapsod*: Tadeusz Białoszczyński przedstawienia >

Demodok, rapsod*: Tadeusz Białkowski przedstawienia >

Pontonoj: Jan Norwid przedstawienia >

Eo: Danuta Bleicherówna przedstawienia >

Ifitos : Jerzy Krasicki przedstawienia >

Stratios : Czesław Przybyła przedstawienia >

* rola dublowana

 

 

Opis:

Kompozycja jest przejrzysta. Właściwie nie wiele można żądać od sztuki.

Nie została zaś wystawiona licho, wbrew opinii niektórych recenzentów. Pewnie, że może zbyt hojnie operowano tłumem, który nieraz może po prostu pozostać za sceną, gdy warunki materialne nie pozwalają na należyte jego dobranie i przećwiczenie. Niesłusznie także zabrano złotą maskę Atenie.

W opracowanie włożono jednak wiele trudu i wiele scen, nawet zbiorowych wyszło z wdziękiem. Zwłaszcza w scenie gry w piłkę pomysł z wykonaniem zawiązały się w efekt o dużej teatralnej świeżości.

 

Jerzy Zagórski, Trzeba dalej walczyć, Listy z Teatru 1947, nr 13.

 

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011