Przedstawienie:

Pasażer bez bagażu

Autor: Jean Anouilh przedstawienia tego autora >

Reżyser: Janusz Warnecki przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Jan Kosiński przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Kucharka: Michalina Zamiłło przedstawienia >

Julka: Jadwiga Kossocka przedstawienia >

Walentyna Renaud: Janina Martynowska przedstawienia >

Pani Renaud*: Ewa Kunina przedstawienia >

Lokaj rodziny Renaud: Stanisław Zaczyk przedstawienia >

Zarządzający domem rodziny Renaud: Eugeniusz Fulde przedstawienia >

Mecenas Pickwick: Adam Mularczyk przedstawienia >

Mecenas Huspar: Jan Ciecierski przedstawienia >

Jerzy Renaud: Bolesław Loedl przedstawienia >

Gaston: Janusz Warnecki przedstawienia >

Księżna Dupont-Dufort: Maria Dulęba przedstawienia >

Pani Renaud*: Helena Zahorska przedstawienia >

Szofer rodziny Renaud: Ryszard Gołbiowski przedstawienia >

* rola dublowana

Chłopczyk - ***

Opis:

 

Wykonanie Pasażera, dobrze rozpracowane reżysersko przez Warneckiego, z pomocą Gołębiowskiego, nie miało ogólnego poziomu sprawności i tempa, zwłaszcza w wygłoszeniu tekstu. Warnecki w głównej roli dał interesujący przebieg psychologiczny człowieka, męczącego się między dwoma rzeczywistościami – środkami aktorskimi urozmaiconymi i przekonującymi - acz nie nowymi, jeśli porównać choćby jego niedawną rolę w „Dniu..” – Nałkowskiej. Jak słychać, rolę tę grał w Paryżu Pitojew. Próbując wyobrazić sobie tego aktora w roli Gastona, łatwo stwierdzić podobieństwo rodzaju gry Warneckiego, w dyskretnym pokrywaniu wewnętrznych przełomów pozorami zewnętrznego opanowania. Spośród innych wykonawców wyróżnić należy Loedla za drobiazgowo wypracowany wyraz tłumionych uczuć dojrzałego mężczyzny atmosfery prawdziwej szlachetności i dobroci - nigdy nie nudnej i nie pospolitej. Dulęba i Zahorska stworzyły żywe postaci władczych kobiet – pierwsza w zakroju komediowym – druga tragicznym. (…)
Dekorator Kosiński próbował w kompozycji wnętrza połączyć dwie płaszczyzny drewnianej z częściami kamiennymi. Nie powiem by ten pomysł był szczególnie szczęśliwy.
Tłumaczenie sztuki dobre i żywe, choć nie zupełnie swobodne.
 
 
Tadeusz Kudliński, Z teatrów krakowskich, Tygodnik Powszechny 1946, nr 17.

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011