Przedstawienie:

FOCUS ON MITOS21: ĆWICZENIA ANTYWOJENNE

* rola dublowana

Opis:

 
Narodowy Stary Teatr
ĆWICZENIA ANTYWOJENNE
instalacja Szymona Kaczmarka
 
25-28 listopada, dawna kawiarnia MASKA, g. 16.00-21.00
 
Szymon Kaczmarek: Interesuje mnie sposób funkcjonowania organizmu, jakim jest Europa, w rzeczywistości powojennej nazywanej „pokojem”. Czasy „pokoju”, w których żyjemy, prowokują do postawienie radykalnego pytania: Czy tak będzie zawsze?
Nie wierzę w to. Wydaje mi się, że nie tylko wojna nastąpi, ale właściwie nigdy się nie skończyła, trwa nieustannie.
Nie tylko w wymiarze dosłownym, politycznym, ale w życiu codziennym, w sytuacjach międzyludzkich. Moja teza zakłada, że podstawową przyczyną jest gromadząca się w ludziach agresja, która musi ulegać rozładowaniu. Powstrzymywanie popędów metodą zakazów, nakazów i kar jest przestarzałą, wielokrotnie już sprawdzaną metodą, która – jak wiemy – nie przynosi pożądanych efektów.
Przygotowywany przeze mnie projekt próbuje nakłonić do skonfrontowania się z tą perspektywą i przybliżyć sytuacje, w których wojna może się objawiać w sposób bezpieczny – w przestrzeni laboratoryjnej.” Ćwiczenia antywojenne” są próbą stworzenia systemu samoobrony. Skonfrontowaniem się z własną agresją, nietolerancją,
potrzebą stałego podnoszenia w sobie adrenaliny. Postawienia siebie w roli „oprawcy”. Wytworzenia w sobie świadomości kata.
Projekt-instalacja wideo zakłada wykreowanie nowej metody, która pomoże w radzeniu sobie poszczególnych jednostek z atawizmami.
 
 
Uczestnicy projektu:
Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Anna Radwan-Gancarczyk, Dorota Segda, Krzysztof Globisz, Marcin Kalisz, Wiktor Loga-Skarczewski, Adam Nawojczyk
 

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011