Przedstawienie:

Mąż doskonały

Autor: Jerzy Zawieyski przedstawienia tego autora >

Reżyser: Jerzy Ronard Bujański przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Andrzej Pronaszko przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Hiob: Janusz Warnecki przedstawienia >

Kaleb : Norbert Nader przedstawienia >

Miriam*: Maria Białobrzeska przedstawienia >

Miriam*: Jadwiga Colonna - Walewska przedstawienia >

Noa: Krystyna Królikiewicz przedstawienia >

Infani : Celina Klimczakówna przedstawienia >

Enaim: Jan Ciecierski przedstawienia >

Ruth : Zofia Małynicz przedstawienia >

Cudzoziemiec : Eugeniusz Fulde przedstawienia >

Elohim : Aleksander Gąssowski przedstawienia >

Elit : Stefan Michułowicz przedstawienia >

Elifas: Józef Daniel przedstawienia >

Bilbad: Leopold Kitka - Sokołowski przedstawienia >

Sofar: Antoni Wichura przedstawienia >

* rola dublowana

Pasterze, Goście, Służba

 

Opis:

 

[…] Z całym uznaniem pragnę podkreślić formalno-teatralną realizację widowiska. Ktoś mówił po premierze, że Mąż doskonały jest raczej dramatem książkowym, że znacznie zyskuje w czytaniu. Jestem wręcz przeciwnego zdania. Reżyser, dekorator i zespół wykonawców, ze znakomitą wręcz parą Warnecki – Małynicz na czele, raczej wsparli utwór Zawieyskiego, dając mu wyraz sceniczny szlachetnie skomponowany, pełny i czysty. Gdyby się udało szczelnie wyłączyć treściowo-znaczeniową apercepcję tekstu, można by z satysfakcją odebrać jego kształt i wydźwięk teatralny – prawie jak utwór muzyczny.
Leon Kruczkowski, Mesjanizm odgrzewany, Odrodzenie 1945, nr 20.   
 
Utwór […] jest wyjątkowo bliski naszym zamierzeniom. Jest to próba nowego, pełnego artystycznej głębi i powagi, rozwiązania rzeczywistości. Są to ramy naszej historii – skrót, synteza niejako wojny, przejmująca aktualizacja tragedii Warszawy. Sztuka Zawieyskiego jest czynem artystycznym – i społecznym zarazem.
Jerzy Ronard Bujański, Chwila osobliwa…, Front Teatralny 1945, nr 1.  

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011