Przedstawienie:

Mocarze

Autor: Jan Korwin-Kochanowski przedstawienia tego autora >

Reżyser: Jan Korwin-Kochanowski przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Marek Braun przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Pracownik III Oddziału: Rafał Jędrzejczyk przedstawienia >

Car Piotr I, Car Mikołaj I: Edward Wnuk przedstawienia >

Cicerone: Jerzy Święch przedstawienia >

Adam Mickiewicz: Artur Dziurman przedstawienia >

Zesłaniec: Krzysztof Stawowy przedstawienia >

Zesłaniec: Bolesław Brzozowski przedstawienia >

Aleksander Benkendorf: Leszek Świgoń przedstawienia >

Wierny Ross : Marek Litewka przedstawienia >

Aleksander Puszkin : Jan Korwin - Kochanowski przedstawienia >

* rola dublowana

Opis:

 

[…] Jan Korwin-Kochanowski, autor scenariusza, reżyser i odtwórca jednej z głównych ról, zrobił rzecz osobliwą. Z pięknych tekstów Mickiewicza i Puszkina, powyrywanych z żywej tkanki całości, zmontował jakąś dziwną hybrydę, (…) Nie bardzo wiadomo, o czym rzecz: czy o manifestującej się woli wolności dwu wielkich twórców (Mickiewicza i Puszkina), którzy nie mogą pokonać (nawet duchowo) despotyzmu carów, czy o odmienności pojmowania przez nich sztuki, historii, narodu, władzy politycznej, koncepcji życia?
Po scenie błąkają się dwie grupki aktorów: jedna „symuluje” – jakby to nazwał Jan Kott – Polaków-zesłańców, druga – Rosjan-oprawców. Wygłaszają do siebie, a raczej obok siebie, kwestie (…). Są sceny przesłuchań przez policję – ale także nic z nich nie wynika. Przedstawienie nie ma jednolitej formy. Pewne jego partie są bliskie teatrowi rapsodycznemu (przewaga struktur narracyjnych, statyczność obrazu), inne naśladują teatr dramatyczny, a jeszcze inne – muzyczny (długa sekwencja śpiewów cerkiewnych) (…).
 
BM, Teatrze, zawstydź się, Tygodnik Powszechny 1990, nr 4.

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011