Przedstawienie:

Albertusy i komedia rybałtowska nowa z r. 1615

Reżyser: Jerzy Święch przedstawienia tego reżysera > Jerzy Fedorowicz przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Elżbieta Krywsza - Fedorowicz przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Jedna z postaci: Edward Wnuk przedstawienia >

Jedna z postaci: Jerzy Święch przedstawienia >

Jedna z postaci: Bolesław Brzozowski przedstawienia >

Jedna z postaci: Leszek Świgoń przedstawienia >

Jedna z postaci: Beata Rybotycka przedstawienia >

Jedna z postaci: Jerzy Fedorowicz przedstawienia >

Jedna z postaci: Rafał Jędrzejczyk przedstawienia >

* rola dublowana


 

Opis:

 

Jerzy Fedorowicz i Jerzy Święch dokonali wyboru tekstów spośród mnogiej liczby utworów literatury sowizdrzalskiej z XVI i XVII w. (Wyprawa plebańska, Pater, magister et Filus czyli Ojciec, nauczyciel i syn, oraz Komedia rybałtowska nowa - 1615) połączywszy je pod wspólnym tytułem ALBERTUSY intermediami ze śpiewkami, tańcami i muzyką (Mieczysław Mejza, Krzysztof Sadłowski, Adam Radzibowski) we własnej reżyserii
i oprawie scenicznej Elżbiety Krywszy-Fedorowicz.
W tej odsłonie występują z wigorem: Leszek Świgoń (Magister), Edward Wnuk (Kantor, ale nie Tadeusz!), Beata Rybotycka (Gospodyni), Bolesław Brzozowski (Gospodarz), Jerzy Fedorowicz (Konfederat), Jerzy Święch (Dziad), Rafał Jędrzejczyk (Albertus) – rozbawiając na modłę umownej (nie w cenie, lecz w wymiarze) zgrywy, licznie stłoczoną i bijącą brawo publiczność różnego poziomu oraz wymagań estetycznych. Atoli wszyscy się bawią, gdyż umowność również należy traktować na miarę własnego poczucia humoru. I świadomości,
o jaki gatunek literacko-teatralny chodzi twórcom i odtwórcom tego widowiska.
Jerzy Bober, Rybałci, Gazeta Krakowska 1988, nr 177.

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011