Przedstawienie:

Śmierć gubernatora

Autor: Leon Kruczkowski przedstawienia tego autora >

Reżyser: Władysław Krzemiński przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Andrzej Cybulski przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Celina: Hanna Smólska przedstawienia >

Robotnik w piwiarni: Andrzej Buszewicz przedstawienia >

Zuzanna: Halina Kwiatkowska przedstawienia >

Robotnik piwiarni: Wojciech Ziętarski przedstawienia >

Robotnik piwiarni: Janusz Zawirski przedstawienia >

Robotnik piwiarni: Stanisław Gronkowski przedstawienia >

Robotnik piwiarni: Jan Adamski przedstawienia >

Robotnik piwiarni: Roman Wójtowicz przedstawienia >

Eliza: Barbara Bosak przedstawienia >

Joasia: Ewa Wawrzoniówna przedstawienia >

Grabarz: Antoni Pszoniak przedstawienia >

Gospodarz: Michał Żarnecki przedstawienia >

Łukasz: Józef Dwornicki przedstawienia >

Więzień: Wiktor Sadecki przedstawienia >

Adiutant: Jerzy Sopoćko przedstawienia >

O. Anastazy: Czesław Łodyński przedstawienia >

Prokurator: Zygmunt Piasecki przedstawienia >

Prefekt Policji: Jerzy Przybylski przedstawienia >

Manuel: Janusz Sykutera przedstawienia >

Anna Maria: Jadwiga Zaklicka przedstawienia >

Gubernator: Kazimierz Fabisiak przedstawienia >

Narrator: Zbigniew Filus przedstawienia >

Postać w Salonie Gubernatora: Jadwiga Żmijewska przedstawienia >

Postać w Salonie Gubernatora: Halina Gallowa przedstawienia >

Postać w Salonie Gubernatora: Władysław Olszyn przedstawienia >

Postać w Salonie Gubernatora: Maciej Prus przedstawienia >

Postać w Salonie Gubernatora: Zdzisław Zazula przedstawienia >

* rola dublowana

Opis:

 

Bo, czyż nie można wystawić dzisiaj na scenie sztuki nowoczesnej – w sposób także nowoczesny, ale przejrzysty i dostępny średnio wyrobionemu kulturalnie odbiorcy? Ależ można! Dobitnym potwierdzeniem tego jest utwór dramatyczny Leona Kruczkowskiego „Śmierć gubernatora”. Kruczkowski (jedyny konsekwentny dramaturg realizmu socjalistycznego) przekonuje nowym dziełem scenicznym o wartości tej metody twórczej.
Trzeba podkreślić z uznaniem, że reżyser Władysław Krzemiński, obrał najbardziej słuszną drogę sceniczną: zagrał „Śmierć gubernatora” realistycznie – i przy użyciu nowoczesnych środków wyrazu artystycznego. Bez symbolicznych podtekstów, ale też bez deklarowanych „kropek nad i”. Spektakl pulsował życiem, przemawiał do wyobraźni i umysłów widowni. Dużą zasługę ma w tym również scenograf – A. Cybulski – który jednym wnętrzem pomysłowo ruchomym rozwiązał miejsce akcji i spinał całość harmonijnie, jak klamrą. Kazimierz Fabisiak zagrał Gubernatora w ciepłej, b. ludzkiej tonacji.
 
Jerzy Bober, Śmierć gubernatora i zwycięstwo teatru, Gazeta Krakowska 1961, nr 142.

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011