Przedstawienie:

Wujaszek Wania

Autor: Antoni Czechow przedstawienia tego autora >

Reżyser: Jerzy Grotowski przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Julita Fedorowicz przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Niania: Halina Gallowa przedstawienia >

Telegin: Roman Wójtowicz przedstawienia >

Astrow: Kazimierz Meres przedstawienia >

Wojnicki: Jerzy Kaliszewski przedstawienia >

Wojnicka: Jadwiga Żmijewska przedstawienia >

Sonia: Maria Kościałkowska przedstawienia >

Helena: Zofia Niwińska przedstawienia >

Profesor: Alfred Szymański przedstawienia >

* rola dublowana

Opis:

Grotowski pragnął pokazać Czechowa współczesnego, który przemówiłby do widzów wprost, poza kostiumerią epok i krajów. Wytrawił więc zeń – o ile się tylko dało – koloryt miejscowy, rosyjski, przez co chciał wydobyć walory ogólnoludzkie, powszechne. Zatuszował, o ile się tylko dało – koloryt epoki przez co chciał zaakcentować ponadczasową aktualność. I tak zapewnił sobie warunek pierwszy „nowoczesności” teatralnej: formę umowną, nie podlegającą dosłownemu odtwarzaniu życia. (...)

Bohaterowie nie mają charakterystyczności. Są za to nosicielami czystych, wyprasowanych postaw wobec życia.

Grotowski, któremu nade wszystko chodzi o walkę postaw, widzi swego Wanię niemal patetycznie, w aureoli buntowniczej wzniosłości. (...)

Czechow Grotowskiego jest umowny i zdyscyplinowany i intelektualny. Krakowskiemu „Wujaszkowi” brakuje dystansu. I zwykłego poczucia humoru.

 

Ludwik Flaszen, Czechow w Krakowie, Echo Krakowa 1959, nr 59.

 

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011