Przedstawienie:

Zwykły człowiek

Autor: Leonid Lenow przedstawienia tego autora >

Reżyser: Władysław Krzemiński przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Andrzej Stopka przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Parasza: Janina Porębska przedstawienia >

Annuszka: Maria Kościałkowska przedstawienia >

Swiekołkin: Tadeusz Kondrat przedstawienia >

Konstancja Lwowna: Maria Bednarska przedstawienia >

Aleksiej Iwanowicz: Kazimierz Meres przedstawienia >

Wiera Artemiewna: Zofia Niwińska przedstawienia >

Ładygin: Zdzisław Mrożewski przedstawienia >

Kira: Lucyna Legut przedstawienia >

* rola dublowana

Opis:

(...) Komedia Leonowa pokazuje grupkę ludzi, którzy zepsuci uzyskanym majątkiem, zbytkiem i beztroskim życiem zaczynają popadać w egoistyczne wygodnictwo typowo mieszczańskiej egzystencji(...) Reżyseria Władysława Krzemińskiego z ogromną starannością zinterpretowała sztukę idąc wiernie po tej  linii stylowej widowiska jaka zawarta jest w materiale literackim utworu. Być może, należałoby  spierać się o niektóre elementy przedstawienia, które chętniej widziałoby się zrealizowane inaczej (np. pożądane byłoby wzmocnienie akcentów czysto komediowych kosztem ustępów nieco zbyt melodramatycznych), ale w sumie przedstawienie stanowi zwartą i jednolitą całość artystyczną o wysokiej kulturze wykonania.  Dużą atrakcję przedstawienia stanowi jego doskonała obsada aktorska. Zespołu o tak wysokiej przeciętnej trudno byłoby dziś szukać w innym teatrze polskim(...)

Henryk Vogler, Zwykły człowiek, Gazeta Krakowska  30.12.1950, nr 358.

 

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011