Przedstawienie:

Wyspa pokoju

Autor: Jewgienij Pietrow przedstawienia tego autora >

Reżyser: Władysław Krzemiński przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Andrzej Stopka przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Porucznik Douglas: Andrzej Kruczyński przedstawienia >

Jeffris: Tadeusz Bartosik przedstawienia >

Kapitan Baba: Tadeusz Przystawski przedstawienia >

Pastor: Józef Daniel przedstawienia >

Doktor: Ludwik Ruszkowski przedstawienia >

Katarzyna Morrison: Helena Chaniecka przedstawienia >

Maycroft: Mieczysław Jabłoński przedstawienia >

Ellis a. Goodman: Roman Wroński przedstawienia >

Hr. Edgardo Lamperti: Kazimierz Meres przedstawienia >

Frank Bolton: Zygmunt Kęstowicz przedstawienia >

Edwin Jakobs: Krzemiński Włodzimierz przedstawienia >

James Jakobs: Jan Norwid przedstawienia >

Robert Simpson: Władysław Olszyn przedstawienia >

Grace Simpson: Ewa Stojowska przedstawienia >

Artur Jakobs: Karol Podgórski przedstawienia >

Pamela Jakobs: Jadwiga Baronówna przedstawienia >

Mary Jakobs: Pelagia Relewicz - Ziembińska przedstawienia >

* rola dublowana

Opis:

[...]Wyspa pokoju radzieckiego autora Eugeniusza Pietrowa jest robotą teatralną w bardzo dobrym gatunku. Postacie tej komedii są żywe i jędrne. Z punktu widzenia teatralnego są one zawsze na miejscu. Ich egzystencja dramatyczna jest w pełni uzasadniona. Tyle tylko, że nie pretendują one do godności – pomazanych przez wszystkich świętych idealistycznych – przedstawicieli człowieka ,,jako takiego”, ,,ponadczasowego”, ,,wiecznego”, ale sa po prostu ludźmi społecznie i klasowo określonymi i zdeterminowanymi. [...] Ogromną zasługę sukcesu sztuki może zapisać na swoje konto reżyser komedii Władysław Krzemiński, który potrafił niektóre teatralnie wątpliwe miejsca wygładzić i wyczyścić, wyciągnąć z niezawodną pewnością ideowe jądro komedii. Najważniejszą zaletą interpretacji Krzemińskiego jest to, że zdołał on –nie pozbawiwszy widowiska, dobrych satyrycznych akcentów – zachować w jego całości czysty komediowy ton, utrzymać pewną ręką w ryzach tę ogólną linię, która często groziła farsowym i groteskowym wykrzywieniem. Slawy śmechu na widowni towarzyszące zabawnym perypetiom na scenie niemal przez cały ciąg przedstawienia nie miały w sobie nic z jarmarcznej zabawy cyrkowej publiczności – ale były świadectwem jej szczerego, prawdziwie artystycznego zadowolenia. Główną rolę Ryszarda  Jacobs zagrał dawno niewidziany w Krakowie, doskonały aktor Kazimierz Szubert, stwarzając prostymi środkami postać komediową w wielkim stylu, nie pozbawioną drapieżnej dynamiki, postać kapitalistycznego potentata.[...]

Henryk Vogler, Między niebem a Ziemią, Głos Ludu 29.10.1948

 

 

 

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011