Przedstawienie:

Adwokat i róże

Autor: Jerzy Szaniawski przedstawienia tego autora >

Reżyser: Maryna Broniewska przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Józefa Piętkówna przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Mecenas: Józef Karbowski przedstawienia >

Dorota: Maria Majdrowicz - Zakrzeńska przedstawienia >

Dama: Jadwiga Kossocka przedstawienia >

Siostrzenica: Aleksandra Śląska przedstawienia >

Marek: Władysław Sheybal przedstawienia >

Łukasz: Adam Hanuszkiewicz przedstawienia >

Przyjaciel: Tadeusz Białkowski przedstawienia >

Agent: Lech Madaliński przedstawienia >

Agent: Kazimierz Meres przedstawienia >

Jakub: Jan Paluszkiewicz przedstawienia >

* rola dublowana

Młodzieniec - ***

Sprzedawca gazet - ***

Opis:

 

Przedstawienie to ma charakter wyjątkowy, gdyż tytułową rolę gra Józef Karbowski, obchodzący jubileusz 40 – lecia pracy scenicznej.
W granej obecnie, a znanej powszechnie komedii Szaniawskiego, zagrał jubilat rolę Mecenasa z całą swobodą i różnolitością środków, cieniując wszelkie niedomówienia, aluzje i konflikty wewnętrzne, tak właściwe figurom Szaniawskiego.
Broniewska wyreżyserowała komedię w tempie zbyt zwolnionym, kładąc zbyt wiele akcentów tajemniczości. Symbolizm Szaniawskiego – jak mi się wydaje – jest gatunku bardzo realistycznego, to znaczy, że ma pokrycie w bieżącej rzeczywistości akcji i stąd nie wymaga podkreślania, będąc raczej metaforą niż symbolem. Ponadto – częste u Szaniawskiego sceny kilkuosobowe, gdy jedna osoba dłużej monologuje, nie znalazły w reżyserii pomysłowych rozwiązań w stosunku do osób nie mówiących w danej chwili tekstu, choć akcja toczy się w ich wnętrzu nadal. 
Z pozostałych wykonawców wyróżnić należy Kossocką za żywą i przekonywującą Damę, rolę dobrze przemyślaną, wyczutą i konsekwentnie poprowadzoną, Meresa za inteligentne i zajmujące rozwiązanego Agenta, o dużej sile wyrazu, wreszcie Białkowskiego, Hanuszkiewicza, Śląską i Paluszkiewicza za dobre, charakterystyczne figury. Długa nieobecność na scenie odbiła się niestety na roli Majdrowicz – Zakrzeńskiej. Przypuszczać należy, że po pokonaniu tych pierwszych oporów, artystka odzyska swą żywość i inne walory sceniczne.
Dekoracje Piętkównej – nastrojowo dobre, i pomysłowe w wyrazie oraz w rozplanowaniu.
 
Tadeusz Kudliński, Z teatrów krakowskich, Tygodnik Powszechny 1948, nr 6.

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011